עיצוב מגזינים, חוברות וספרים
משלב בחירת השם,
עיצוב הכריכה
גיבוש אב הטיפוס לעמודי הפנים
עיצוב כל העמודים.
כולל: עריכה לשונית והפקת הדפוס.