זהות עסקית כוללת:
לוגו וניירת משרדית,
תדמית לחברות בראשית דרכן,
או רענון תדמית לחברות ותיקות.

 

מיתוג כולל:
פיתוח שפה גרפית ייחודית בהתאם
לאסטרטגיה השיווקית של המותג,
גיבוש זהות אחידה, במטרה ללוות
את המותג לאורך זמן.