סטודיו יש! עיצב
טיפוגרפיה לכותרות
ורולרים לעשרות סרטים
ישראליים לקולנוע
ולפורמטים שונים
בטלוויזיה, משלב הלוגו
עד להעברת הקבצים
למעבדות בארץ ובחו"ל.
בשיתוף עם אנימטורים
ועורכים.


  • נוזל החיים - עיצוב כותרות פתיחה, אנימציה: סטודיו אייקו
  • נוזל החיים - רקע טיפוגרפי
  • נוזל החיים - עיצוב דמויות לאנימציה
  • נוזל החיים - עיצוב כותרות סיום ורולר