אנחנו אוהבים ליצור
והיצירה נותנת לנו,
למשפחות שלנו
וגם ללקוחות שלנו
השראה...

  • חרקיווי